Downloads

Logo NMS

Základné

Hlavné logo NMS na všeobecné použitie. Dbajte na to, aby bol čitateľný text „Market Research“.

Široké

Vhodné, ak je nedostatok vertikálneho priestoru v dokumente.

Zjednodušené

Pre prípady malého priestoru, kde by základná logo nebolo plne čitateľné.