Spokojnosť a lojalita

výskum spokojnosti

Čo je to Spokojnosť a lojalita?

  • Vernosť súčasných zákazníkov je veľmi dôležitá.
  • Preto je zisťovanie spokojnosti jedným zo základných pilierov nášho marketingového prieskumu.

Kedy Spokojnosť a lojalitu vyžijete?

  • Odporúčame Vám, aby ste pravidelne  zisťovali spokojnosť a lojalitu zákazníkov a na základe výsledkov stanovovali priority zákazníckeho servisu, komunikácie i produktové ponuky.
  • Robíme nielen podrobné strategické štúdie spokojnosti a lojality, ale i veľmi rýchlu spätnú väzbu ihneď po nákupu alebo využití služby.
Zástupný obrázek pro využití Mystery shopping
Zástupný obrázek pro důvod volby Mystery shopping

Spokojnosť a lojalita s NMS má význam

  • Každý projekt robíme na mieru a podle toho volíme optimálnu metódu.
  • Máme pre Vás pripravené riešenia s využitím telefonického, osobného, SMS nebo online dotazovania, ktoré vhodne kombinujeme s kvalitatívnym prieskumom formou hĺbkových rozhovorov nebo Focus Groups.
  • Pre dlhodobé projekty obvykle pripravuje na mieru i reportingové online aplikácie.

Zistiť viac o službe Spokojnosť a lojalita