Technológie

Zástupný obrázek pro Mystery shopping

Čo sú to Technológie?

  • Neviditeľné nástroje umožňujúce získať dáta a výsledky, ktorým môžete veriť.
  • Radia sa sem napríklad univerzálny dotazovací nástroj prepájajúci všetky spôsoby zberu dát.
  • Ďalej sem patrí automatizovaný systém kontroly kvality zozbieraných dát a technológie interných online a reportingových aplikácií.

Kedy Technológie vyžijete?

  • Keď pre vás zbierame dáta a reportujeme výsledky
  • Keď potrebujete prepojiť alebo využiť nové technológie.
Technológie
Zástupný obrázek pro důvod volby Mystery shopping

Technológie s NMS majú význam

  • Vďaka nim sme dosiahli úspechu.
  • Vyplatili sa nám a vyplatia sa i Vám.

Zistiť viac o službe Technológie