Segmentácia

Segmentácia

Čo je to Segmentácia?

  • Segmentácia je rozdelenie vzájomne si podobných zákazníkov do niekoľkých skupín (napr. podľa obľúbených značiek, obchodov alebo hudby).
  • Každú skupinu zákazníkov vieme detailne popísať z hľadiska ich sociodemografického profilu, chovania, skúseností i potrieb.

Kedy Segmentáciu využijete?

  • Ak odhalíte, čím sú jednotlivé skupiny zákazníkov špecifické, môžete im dobre prispôsobiť svoje produkty a služby.
  • Vďaka Segmentácii zistíte opomínané potreby a priania zákazníkov.
  • Umožní vám tak efektívnejšie využívať marketingové prostriedky a investície.
Segmentácia
Zástupný obrázek pro důvod volby Mystery shopping

Segmentácia s NMS má význam

  • Segmentácia vychádza z porozumenia zákazníkom a ich potrebám.
  • Sú zrozumiteľné, v praxi použiteľné a dávajú jasný návod, ako zlepšiť vaše produkty alebo služby.

Zistiť viac o službe Segmentácia