Home  /   Referencie


RETAIL

Ponúkame náhľad do problematiky sektoru retailu a celú škálu produktov zameraných na túto oblasť. Výsledky výskumu Vám umožnia sledovať trendy v oblasti retailu a slúžia ako základ pre Vaše rozhodnutia týkajúce sa zavádzania nových produktov a služieb. Môžeme sa okrem iného zamerať na:

 


FINANCIE

Kontinuálne spolupracujeme s poprednými spoločnosťami v oblasti financií. Máme skúsenosti s výskumami pre banky (v segmentoch retail, SME, korporátny klienti), ako aj pre poisťovne a úverové spoločnosti. Ponúkame výskumy zamerané na nasledujúce oblasti:MÉDIÁ

Máme rozsiahle skúsenosti s výskumami pre vydavateľské spoločnosti, reklamné spoločnosti, zadávateľov reklamy, rozhlasové stanice. Ponúkame testovanie pripravovaných aj realizovaných konceptov a spätné hodnotenie úspešnosti kampane a overenie práce reklamnej agentúry. V oblasti médií sa zameriavame na:


TELEKOMUNIKÁCIE

Ponúkame komplexné výskumné služby – od zhodnotenia celkovej situácie na trhu cez testovanie nových aj súčasných služieb a produktov pre zber aj interpretáciu dát nevyhnutných k riadenému zlepšovaniu vzťahu s  B2C aj B2B. Pri výskumoch sa sústredíme najmä na:
ĎALŠIE SEKTORY (FMCG, B2B, NGOS…)

Posielali sme sa na prieskumoch rychloobrátkového tovaru (FMCG) či už vo fáze uvádzania nového produktu na trh, alebo naopak testovania po launchi. Dokážeme odhaliť slabé a silné stránky produktov a sprostredkovať Vám pohľad Vášho spotrebiteľa.

B2B

Zameriavame sa na celý rad aspektov v oblasti B2B, ako je napríklad vzťah s odberateľmi , ich spokojnosť a možnosti pre ďalší rozvoj. V rámci B2B výskumov uskutočňujeme prieskum zamestnaneckej spokojnosti a klímy.

NGOS

NMS Market Research poskytuje pre NGOS komplexnú konzultačnú a výskumnú činnosť. Máme skúsenosti s výskumami v oblasti vzdelávacích inštitúcií, neziskových organizácií aj s výskumami pre organizácie štátnej správy a samosprávy.

Naše ďalšie výskumy boli pre…